Pjan ta’ Azzjoni favur il-Malti

Brian Vassallo | Y4- Archive

Tkompli l- hidma: Pjan ta’ Azzjoni favur il Fehim mill-qari. Introduzzjoni tal-lezzjoni billi t-tfal gew murija kaxxa u jippruvaw jaqtghu x’hemm fiha skont il-hoss tac-cekcik. Wara inghaqdu fi gruppi biex jirrectaw dwar holma li kellhom.Mill-qari tas-silta, l-istudenti kienu mharrga f’vokabularju gdid u fehim mill-qari.
Grazzi lil Ms Jessica Muscat u lil Ms Christine Refalo tax- xoghol taghhom.

Pjan ta’ Azzjoni favur il-Malti

Brian Vassallo | KG2R-Archive

Inkomplu bi Pjan ta’ Azzjoni effettiv favur il-Lingwa Maltija.
L-Istorja ta’ Biskuttinu.
Fil-klassi ta Ms Romina it tfal semghu u komplew istorja, kienu kapaci jaghmlu l-istorja f’ sekwenza bl uzu ta’ stampi segwiti minn movimenti fizici, u wara ghamlu biskuttinu billi wahhlu l ghajnejn u l buttuni. L- Amministrazjoni tixtieq tirringrazja lil Ms Romina, Ms Yvonne u Ms Ingrid tad-dedikazzjoni kbira taghhom favur it-tfal.

Whole school action plan in Mathematics- Year 6J

Brian Vassallo | Y4- Archive

Understanding time is an important skill to learn and apply in our daily lives. Once you’ve learned how to read a clock, you can put your skills to good use. This is what I observed in Ms Jessica’s class as she used a variety of resources to boost ‘clock skills’ during one of her Maths lessons in year 6D class.
Thank you Ms Jessica and Ms Christine (LSE) for the excellent job !

Whole School Action Plan in Mathematics

Brian Vassallo | Y1- Archive

At Mariam Albatool we believe in making maths real by teaching it in the context of our children’s everyday lives. This is exactly what I observed today in Year 1 Ms Juanita’s class who together with Ms Sharone developed a hands-on activitiy which helped children to increase proficiency in number work. During the activity the children were encouraged to look for and identify number patterns which make up the number 5. It was a joy observing these young learners extending, correcting and creating number patterns. Well done to Ms Junaita, Ms Sharone and their your young learners.