Trobbija tan-Nahal

Brian Vassallo | Y2, Y3D, Y3J

Rapprezentanti mid-Dipartiment tal-Agrikoltura ghamlu prezentazjoni lill-istudenti tat-tieni u tat-tielet sena dwar it- trobbija tan nahal u l-importanza taghhom fl-ambjent Malti. Kienet idea tal-istudenti tat-tielet sena wara li qraw il-ktieb “Ghand tan-Nahal” ta’ Clare Azzopardi u Rachel Portelli. L-Amministrazjoni tal-iskola tixtieq tirringraza lil Ms Maria Dolores Schembri, lil Ms Jessica Muscat u lis- Sur David Tedesco tal-interess li wrew u l-impenn li hadu biex it-tfal ikollom nofs-ta-nhar ta’ taghlim prattiku fuq dan id-delizju hekk interessanti.

50031926_612865025835784_370780201631612928_n

E-twinning Projects- Ms Doris Schembri

Brian Vassallo | Y3D, Y5.1, Y5.2, Y6

Last year Ms Doris Schembri together with Year 5 students participated in two e-twinning projects with French partners “Knowing Vincent” about Vincent van Gogh and “Painting with Scissors – Henri Matisse”. The students were awarded both the National and European e-twinning quality labels for their projects. The school administration congratulates Ms Doris and Year 5 students for this outstanding achievement.

No announcement available or all announcement expired.