Pjan ta’ Azzjoni favur il-Malti

Brian Vassallo | Y6J

Tkompli l- hidma: Pjan ta’ Azzjoni favur il Fehim mill-qari. Introduzzjoni tal-lezzjoni billi t-tfal gew murija kaxxa u jippruvaw jaqtghu x’hemm fiha skont il-hoss tac-cekcik. Wara inghaqdu fi gruppi biex jirrectaw dwar holma li kellhom.Mill-qari tas-silta, l-istudenti kienu mharrga f’vokabularju gdid u fehim mill-qari.
Grazzi lil Ms Jessica Muscat u lil Ms Christine Refalo tax- xoghol taghhom.

Whole school action plan in Mathematics- Year 6J

Brian Vassallo | Y6J

Understanding time is an important skill to learn and apply in our daily lives. Once you’ve learned how to read a clock, you can put your skills to good use. This is what I observed in Ms Jessica’s class as she used a variety of resources to boost ‘clock skills’ during one of her Maths lessons in year 6D class.
Thank you Ms Jessica and Ms Christine (LSE) for the excellent job !

Story Writing

Brian Vassallo | Y6J

I have always stressed the importance of reading with the children in my class. In fact, we have our own class library and the children themselves change the book on a weekly basis.  One of my students in class decided to write a book himself, after we did a Comprehension which was about fantasy land.  Omar Khaled wrote six chapters on his own.  The book is about two detectives in a magic land.  Moreover, he even wrote the blurb of the book and the characters.  Well done Omar!

Taħriġ il-fehem

Brian Vassallo | News, Y6J

Sabiex inkomplu naħdmu fuq il-ħiliet li għandhom x’jaqsmu mat-taħriġ il-fehem tal-Malti, aħna

qegħdin nippreparaw attivitajiet interessanti għat-tfal għaliex indunajna li t-tfal, b’mod ġenerali fl-iskola tagħna jħarsu lejn il-Malti b’mod xettiku ħafna, u kultant jaqtgħu qalbhom minn dan is-suġġett.

Bħala għalliema tas-sitt sena, jiena għamilt attivita’ fejn estendejt it-taħriġ il-fehem li nagħmlu kull ġimgħa u għaqqadtha mal-kitba kreattiva. Din il-ġimgħa bdejna nitkellmu dwar l-annimali, kemm dawk domestiċi u oħrajn li jgħixu ġo foresta. It-tfal kellhom silta fuq hekk u wara kellhom jirrispondu xi mistoqsijiet ukoll. Wara li qrajna u ddiskutejna s-silta u l-mistoqsijiet flimkien, infurmajt lit-tfal li waqt il-lezzjoni tal-kitba, huma kienu se jiktbu djalogu. Jiena stajt nagħżel titlu li rrid imma biex inkompli nqajjem interess fit-tfal u nara kem veru fehmu is-silta dwar l-annimali
għidtilhom li d-djalogu li kienu se jiktbu kien se jkun djalogu bejn żewġ annimali. It-tfal għamlu dan id-djalogu mingħajr ebda’ diffikulta. Jiena stajt ninnota li huma ħadu xi idejat li konnha ltqajna magħhom fis-silta tat-taħriġ il-fehem. Għaldaqstant jiena stajt nikkonkludi li t-tfal fiehmu is-silta
dwar l-annimali.

L-istess tfal ħarġu b’idea li nagħmlu mima ta’ dan id-djalogu. Intużaw il-maskri tal-annimali wkollu l-lezzjoni kienet tassew interessanti. It-tfal kollha pparteċipaw u għamlu sforz kbir biex id-djalogu u l-mima jkunu oriġinali.