Taħriġ il-fehem

Brian Vassallo | News, Y4, Y4- Archive

Sabiex inkomplu naħdmu fuq il-ħiliet li għandhom x’jaqsmu mat-taħriġ il-fehem tal-Malti, aħna

qegħdin nippreparaw attivitajiet interessanti għat-tfal għaliex indunajna li t-tfal, b’mod ġenerali fl-iskola tagħna jħarsu lejn il-Malti b’mod xettiku ħafna, u kultant jaqtgħu qalbhom minn dan is-suġġett.

Bħala għalliema tas-sitt sena, jiena għamilt attivita’ fejn estendejt it-taħriġ il-fehem li nagħmlu kull ġimgħa u għaqqadtha mal-kitba kreattiva. Din il-ġimgħa bdejna nitkellmu dwar l-annimali, kemm dawk domestiċi u oħrajn li jgħixu ġo foresta. It-tfal kellhom silta fuq hekk u wara kellhom jirrispondu xi mistoqsijiet ukoll. Wara li qrajna u ddiskutejna s-silta u l-mistoqsijiet flimkien, infurmajt lit-tfal li waqt il-lezzjoni tal-kitba, huma kienu se jiktbu djalogu. Jiena stajt nagħżel titlu li rrid imma biex inkompli nqajjem interess fit-tfal u nara kem veru fehmu is-silta dwar l-annimali
għidtilhom li d-djalogu li kienu se jiktbu kien se jkun djalogu bejn żewġ annimali. It-tfal għamlu dan id-djalogu mingħajr ebda’ diffikulta. Jiena stajt ninnota li huma ħadu xi idejat li konnha ltqajna magħhom fis-silta tat-taħriġ il-fehem. Għaldaqstant jiena stajt nikkonkludi li t-tfal fiehmu is-silta
dwar l-annimali.

L-istess tfal ħarġu b’idea li nagħmlu mima ta’ dan id-djalogu. Intużaw il-maskri tal-annimali wkollu l-lezzjoni kienet tassew interessanti. It-tfal kollha pparteċipaw u għamlu sforz kbir biex id-djalogu u l-mima jkunu oriġinali.

Curious and Courageous Activity

Brian Vassallo | Events, News, Y1- Archive, Y2- Archive, Y3- Archive

As part of the Culture Pass Scheme, a story animator from “Curious and Courageous- Lingnin Stories” produced a performance for years 1, 2 and 3 at our school. These activity sessions encourage reading and promote language and creative thinking.

The story was about the stone statue which in the story wakes up during the night. This statue dates back from the Neolithic period in Malta and it was found in the Hal Saflieni hypogeum. It symbolises the eternal sleep. It is now found in the National Archeology museum in Valletta. With the culture card given to your child last year they can visit it for free. This visit might come in handy for future history lessons your child might be having. Below is a link about this statue. You should ask them about this story…..

https://artsandculture.google.com/…/the-sle…/bgKS7KPNk-UDKw…

The school administration would like to thank all those involved in the activity.

Year 6 Technology Project

Brian Vassallo | Events- Archive, News, Y6- Archive

The year 6 class has participated in a technological project which was part of an entrepreneurship programme sponsored by the Education Department. The project was carried out in collaboration with MEDE and Easy Peasy company which has provided the tools and human resources for its implementation.The kids have been assigned a stand at the Robotics fair at the MFCC in Ta Qali where they presented their product and sold it. It was an excellent opportunity for the kids to acquire different skills in the technological sector. After sessions of brainstorming and research to choose the right product, the class decided that they would design keychains, magnets and mini robots. Finally they had an exhibition with their work at the MRO where they could sell their products and talk about their project.

The school administration would like to thank Ms Diana Salerno for her constant commitment towards the welfare of our students.

Attached herewith please find photos of the activity .