Invitation from Birgu Primary School

Nixtieq nirringrazzja lill-kap tal-iskola Primarja tal-Birgu, tal-istedina taghha biex nattendu u nsegwu l-programm li ppreparaw. Inizjattivi bhal dawn jghinu biex inwaqqghu l-hitan u nibnu l-pontijiet. Bhala edukaturi u kollegi, it-tnejn li ahna nemmnu fil-valuri tat-tolleranza u r-rispett reciproku u kien proprju ghalhekk li ghamilna stqarrija kongjunta fuq dan is-suggett. Grazzi.

Kenneth Busuttil

Kap tal-iskola

Mariam Albatool School