Ftira biz-zejt.

Illum qattajt ftit tal-hin mat-tfal taghna tat-tieni klassi tal-primarja tas Sa Schembri, is-Sa Grech Santucci u s-Sur Cini. Fil- klassi kienu qeghdin jaqraw il-ktieb “Ghand tal-Forn”. Certament ma naqsitx is-sessjoni prattika fuq is-suggett u allura l- ghaliema flimkien mal-assistent hasbu biex ihawru ftira tal-Malti biex nesperjenzaw it-tjubija tal-hobz Malti.GRAZZI Ms Doris, Mr Etienne, Ms Louise u t-tfal!(PS: Il- maskla giet imnehhija biss waqt l-ikel)