Brian Vassallo | Y4

F’ dan l-ezercizzju, it-tfal kitbu rakkont u wara qrawh quddiem shabhom tal- klassi. Grazzi lil Ms Stephania (ghalliema) u lil Ms Yvonne (LSE) tax-xoghol siewi taghhom.