Pjan ta’ Azzjoni favur il-Malti

Tkompli l- hidma: Pjan ta’ Azzjoni favur il Fehim mill-qari. Introduzzjoni tal-lezzjoni billi t-tfal gew murija kaxxa u jippruvaw jaqtghu x’hemm fiha skont il-hoss tac-cekcik. Wara inghaqdu fi gruppi biex jirrectaw dwar holma li kellhom.Mill-qari tas-silta, l-istudenti kienu mharrga f’vokabularju gdid u fehim mill-qari.
Grazzi lil Ms Jessica Muscat u lil Ms Christine Refalo tax- xoghol taghhom.