World Children’s day activity

Brian Vassallo | Y4

Class: Year 4
World Children’s day activity
For this year’s World Children’s Day activity we have decided to create and design a big chart,
showing lots of di fferent children from all around the world. The children in class coloured in these
small templates of children, cut them and stuck them next to one another around the world which
was in the shape of a heart. The templates of children that they stuck included ones coming from
Mexico and other places around the world, therefore, highlighting the di fferent races and
nationalities that exist. Together we can make the world a better place 🙂
Class teacher: Ms. Jessica
LSE’s: Ms. Charmaine and Ms. Elaine

SILVER AWARD

Brian Vassallo | Admin, Classes, Events, KG1C, KG1F, KG2A, KG2R, MC, News, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6

Once again, Mariam Albatool School has been presented with the Silver Award in the Book Champions Schools Awards organised by the National Literacy Agency within the Ministry of Education and Employment. The event was a whole school effort encouraging children to inculcate the love for books and of reading. The school administration would like to thank all educators participating in the event. Particular thanks go to Ms Doris Schembri and Ms Jessica Muscat for compiling and coordinating the project. A big well done to all!

Taħriġ il-fehem

Brian Vassallo | News, Y4, Y4- Archive

Sabiex inkomplu naħdmu fuq il-ħiliet li għandhom x’jaqsmu mat-taħriġ il-fehem tal-Malti, aħna

qegħdin nippreparaw attivitajiet interessanti għat-tfal għaliex indunajna li t-tfal, b’mod ġenerali fl-iskola tagħna jħarsu lejn il-Malti b’mod xettiku ħafna, u kultant jaqtgħu qalbhom minn dan is-suġġett.

Bħala għalliema tas-sitt sena, jiena għamilt attivita’ fejn estendejt it-taħriġ il-fehem li nagħmlu kull ġimgħa u għaqqadtha mal-kitba kreattiva. Din il-ġimgħa bdejna nitkellmu dwar l-annimali, kemm dawk domestiċi u oħrajn li jgħixu ġo foresta. It-tfal kellhom silta fuq hekk u wara kellhom jirrispondu xi mistoqsijiet ukoll. Wara li qrajna u ddiskutejna s-silta u l-mistoqsijiet flimkien, infurmajt lit-tfal li waqt il-lezzjoni tal-kitba, huma kienu se jiktbu djalogu. Jiena stajt nagħżel titlu li rrid imma biex inkompli nqajjem interess fit-tfal u nara kem veru fehmu is-silta dwar l-annimali
għidtilhom li d-djalogu li kienu se jiktbu kien se jkun djalogu bejn żewġ annimali. It-tfal għamlu dan id-djalogu mingħajr ebda’ diffikulta. Jiena stajt ninnota li huma ħadu xi idejat li konnha ltqajna magħhom fis-silta tat-taħriġ il-fehem. Għaldaqstant jiena stajt nikkonkludi li t-tfal fiehmu is-silta
dwar l-annimali.

L-istess tfal ħarġu b’idea li nagħmlu mima ta’ dan id-djalogu. Intużaw il-maskri tal-annimali wkollu l-lezzjoni kienet tassew interessanti. It-tfal kollha pparteċipaw u għamlu sforz kbir biex id-djalogu u l-mima jkunu oriġinali.