Mawra s’ Ghawdex

Mawra fejn tfal taghna tal-Year 2 ltaqghu ma’ tfal ohrajn tal-iskola Primarja ta’ San Lawrenz, Ghawdex.

Esperjenza unika u mill-isbah fejn ghat-tfal ma tezisti l-ebda tip ta’ barriera. Bl-innocenza u bit-tbissima taghhom, it-tfal jghallmuna hafna. Prosit tassew! Bravi hafna!

Grazzi lis-Sur Saviour Tabone, il-kap tal-iskola, u l-istaff kollu tal-iskola tal-istedina u l-ospitalita’ taghhom.

Kenneth Busuttil